© Copyright 2022 Signe Antz Vinner - All Rights Reserved

GDPR

Dette dokument beskriver relevante GDPR processer hos Signe Antz Vinner, Antzvinner.dk. Dokumentet opdateres ved behov, men som minimum en gang årligt, herudover opdateres også årligt konsekvensvurderingen for behandling af persondata.

Proces for sletning af persondata

Persondata slettekriteriet i Signe Antz Vinner, Antzvinner.dk er følgende: Persondata slettes to år efter sidste afsluttede forløb med personen.

For data der opbevares i Office 365, sker der hvert kvartal en manuel sletning af de persondata der opfylder slettekriteriet.

For papirnotesbøger sker en årlig gennemgang af notesbøger og hvis dataene i notesbogen opfylder slettekriteriet makuleres eller brændes notesbogen så evt. persondata er sikkert slettet.

Lovlighed af databehandling

Signe Antz Vinner, Antzvinner.dk er databehandler på vegne af diverse firmaer og skal derfor sikre at den databehandling der udføres overholder GDPR reglerne.

Signe Antz Vinner, Antzvinner.dk foretager kun databehandling når der foreligger en skriftlig aftale med dataejer og overholder de instrukser for databehandling som dataejer giver.

Signe Antz Vinner, Antzvinner.dk må kun udføre databehandling der ligger i forlængelse med de primære aktiviteter Signe Antz Vinner, Antzvinner.dk tilbyder nemlig coaching og anden personale eller teamudvikling. Dette betyder at Signe Antz Vinner, Antzvinner.dk opbevarer og udveksler følgende persondata i elektronisk format: navn, efternavn, telefonnummer, email adresse, med dataejere og underleverandører.

Dataene benyttes til at kunne identificere personer og kunne kommunikere med dem i det forløb personen deltager i.

Signe Antz Vinner, Antzvinner.dk foretager kun databehandling der er nødvendig for leveringen af en aftalt ydelse. Dette betyder at Signe Antz Vinner, Antzvinner.dk eksempelvis ikke laver databehandling på:

* data om børn,

* data om personer der ikke er en del af et aftalt forløb

* data der ikke er direkte nødvendige for de primære aktiviteter

Hvis der i et forløb er behov for at der foretages en personlighedstest videregiver Signe Antz Vinner, Antzvinner.dk navn og emailadresse til den relevante underleverandør. 

Underleverandører

Signe Antz Vinner, Antzvinner.dk benytter to underleverandører:

* Microsoft, leverer Office 365 hvor persondata primært opbevares og udveksles

* HBDI.dk, leverer personlighedstest og rapporter om personlighed baseret på testen

Der er indgået databehandleraftale med underleverandører.

Hvis Signe Antz Vinner, Antzvinner.dk skifter underleverandører vil relevante dataejere blive informeret.

Ved indgåelse af aftaler med Signe Antz Vinner, Antzvinner.dk accepterer dataejer at Signe Antz Vinner, Antzvinner.dk følger de GDPR processer der er beskrevet i dette dokument samt at de beskrevne underleverandører benyttes.

Set up a website with Mobirise